4/2013-as számú zaradékjavaslat az Aracsi pusztatemplom megőrzésével kapcsolatos intézkedések javaslattételéről

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 18. szakasza (1.) bekezdésének 5. pontja alapján(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009) és a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének h) pontja és 48. szakasza (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), XXX. rendes ülésén 2013. február 27-én meghozza

 

 

                                                                                                                              

AZ ARACSI PUSZTATEMPLOM MEGŐRZÉSÉVEL

KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK JAVASLATTÉTELÉRŐL SZÓLÓ ZÁRADÉKÁT

 

 

1.      szakasz

 

          A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta A vajdasági magyarság szempontjából kiemelt jelentőségű ingatlan kulturális javak meghatározásáról szóló határozat (elfogadva 2012. december 5-én H/23/2012 iratszám és 2013. február 27-én H/3/2013 iratszám alatt) amely alapján az Aracsi pusztatemplom kiemelt jelentőségű műemlékké lett nyilvánítva. 

 

2.      szakasz

 

          A Magyar Nemzeti Tanács élve a törvényben meghatározott hatáskörével az Aracsi pusztatemplom védelmére, szanálásra és újjáépítésére intézkedéseket kíván javasolni.

 

3.      szakasz

 

      A 2. szakaszban megatározottak alapján Magyar Nemzeti Tanács  felkéri a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet egy nemzetközi szakmai konferencia megszervezésére (legkésőbb 2013. március végéig), amelynek témája az aracsi pusztatemplommal kapcsolatos építőipari, konzervátori, restaurátori, infrastrukturális, installációs, archeológiai és kertészeti terveivel kapcsolatban a középkori aracsi bazilika végleges bemutatásának érdekében a törökbecsei határban, a település archeológiai maradványaival, az erőddel és palotával, valamint a látogatók befogadására alkalmas látogatói központ létesítése.

    A szakmai konferencia záradéka szerves részézét fogja képezni a Magyar Nemzeti Tanács által javasolt intézkedéseknek.

 

4. szakasz

      A Magyar Nemzeti Tanácsa ezen döntéséről és az Aracsi pusztatemplommal kapcsolatos további tevékenységéről és döntéseiről kiértesíti az illetékes szerveket és hatásköreivel összhangban kiemelt figyelmet fordít az  Aracsi pusztatemplom megóvásával kapcsolatosan.

 

5.      szakasz

 

       Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba.

       Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

        

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __Z/4/2013___

Kelt: __2013. február 27-én___

 

         ifj. dr. KorheczTamás                                                                Várkonyi Zsolt

                  elnök                                                                                         jegyző    


4/2013-as számú zaradékjavaslat az Aracsi pusztatemplom megőrzésével kapcsolatos intézkedések javaslattételéről